Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Mikä on Oivanki?

Oivanki on aloittanut toimintansa 1982 ja se on yksi kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, joiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ja valvoo. Toimintaa ohjaa Suomen nuorisolaki- ja asetus. Perustehtävämme on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla monipuolinen, toiminnallinen ja turvallinen ympäristö sekä myönteinen ilmapiiri elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen. Toiminta koostuu erilaisista leireistä ja tapahtumista, leirikouluista, valmentavasta nuorisotyöstä, johon kuuluu mm. Nuotta- valmennus, sekä kansainvälisestä nuorisotoiminnasta. Oivanki toteuttaa tehtävää luonnossa luonnon ehdoilla.

Oivanki tarjoaa palveluja erityisesti nuorille, mutta myös kaikki muut asiakkaat ja asiakasryhmät ovat tervetulleita. Oivangissa käy vuosittain kasvavassa määrin, kokousasiakkaita ja yksittäisiä matkailijoita. Yksityis- ja yhteisöasiakkaat tukevat samalla nuorison hyväksi tehtävää työtä, koska tulot kaikesta toiminnasta ohjataan nuorisotoiminnan hyväksi.

Oivangissa on pidetty leirejä ja leirikouluja 1970-luvulta lähtien erikoistuen luonto-, elämys- ja seikkailuaiheisiin sisältöihin. Leirikoulut ovat edelleen Oivangin suurin asiakasryhmä. Nuorisotyön osalta myös kansainväliset nuorisovaihdot ja –leirit sekä Nuottavalmennus ovat toiminnan tärkeitä osa-alueita. Leirikouluohjelmissa painottuvat opetukselliset sisällöt hauskanpitoa unohtamatta, teemaleireillä ohjelmat suunnitellaan ryhmän harrastuneisuuden mukaan ja luontomatkailijoille räätälöidään tilaisuuteen sopivaa virkistystä, kuten erilaisia tiimitehtäviä tai leikkimielisiä kisailuja. Ohjelmapalvelut sopivat erinomaisesti vaikkapa virkistykseksi kokouspäivän jälkeen.

Nuorisokeskukset muodostavat nuorisotyöhön erikoistuneen verkoston, jonka tehtävänä on kehittää nuorisotyön menetelmiä, toimia nuorison osaamis- ja kehittämiskeskuksena sekä edistää nuorison liikkuvuutta kotimaan keskuksissa ja ulkomailla yhteistyötahojen avustuksella.

Oivanki on yhtiöitetty 2015 luvun alussa. Kuusamon 100% kaupungin yhtiönä se palvelee nuoriso- ja muita luontomatkailijoita lomapaikkana, leiripaikkana, kokous-, tilaus- ja juhlapalvelupaikkana. Alueella on huoneisto tyyppistä majoitusta ja ravintola, juhlasali, uuden saunan monitoimitila ja aktiviteettitiloja.

Tervetuloa Oivankiin – lähemmäksi luontoa!
Oivangin väki