Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Toiminta-ajatus ja arvot

Autamme nuoria ja muita luontomatkailijoita kasvamaan ihmisenä ja pääsemään ”lähemmäksi luontoa”.
 
Tärkeä arvo on, että ymmärrämme toimintamme kasvatukselliset tavoitteet ja niiden merkityksen. Oppiminen näkyy toiminnassamme ja ohjelmamme suunnitellaan oppimisen tavoitteiden näkökulmasta. Pidämme toimintamme ja ympäristömme turvallisena. Tuotamme palvelut siten, että asiakkaat kokevat henkistä ja fyysistä turvallisuudentunnetta. Kehitämme koko ajan ammatillista osaamistamme sekä noudatamme korkeaa ammattietiikkaa. Pidämme huolta asiakkaista, itsestämme ja ympäristöstämme. Olemme aidosti läsnä. Herätämme ihmisiä huomioimaan toimintojensa vaikutukset ympäristöön.  Toimimme sisäisen yrittäjyyden periaatteen mukaisesti  vastuunalaisesti, innovatiivisesti, kehittäen jatkuvasti omaa toimintaamme ja kannustaen muita ihmisiä.