Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Leirikoulutoiminta

Leirikoulu on koulun ulkopuolella tapahtuvaa opetusta kahden tai useamman päivän pituisena jaksona. Leirikoulussa oppilaalla on mahdollisuus soveltaa koulussa opetettua tietoa käytäntöön avartaen lapsen maailmankuvaa ja konkretisoiden opittuja asioita. Parhaimmillaan leirikoulu lisää opiskelun kiinnostavuutta, kohottaa opiskelumotivaatiota ja tuo vaihtelua ja virkistystä normaaliin koulurytmiin.

Oivanki on luonnossa tekemisen, oppimisen ja kasvun paikka, siksi toimimmekin paljon ulkona. Toiminnassa korostuvat yhdessä tekemisen haasteet ja onnistumisen sekä vastuullisuus itsestä ja muista. oppiminen on kokemuksellista, elämyksellistä ja toiminnallista. Oppimisen lähtökohtana ovat omat kokemukset ja havainnot.

Meille tärkeitä arvoja ovat  kasvatuksellisuus, turvallisuus, osaaminen ja ammattitaito, välittäminen ja luonnollisuus.

Leirikoulu Oivangissa on kaikkea tätä räätälöitynä kunkin luokan mielenkiinnon kohteiden, erityisosaamisen ja aikataulun mukaan. Oivangin ohjelmat ovat sisällöiltään opetussuunnitelmaa tukevia tuoden oppimiseen mukaan käytännön tekemisen. Hauskan yhteistoiminnan varjolla opitaan ryhmätyöskentelytaitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä. Luontoretkiltä tarttuu mieleen lajihavaintoja, retkeilytaitoja ja oivalluksia ympäristössä tapahtuvista asioista. Kädentaitoja kehittävät ohjelmat lisäävät luovuutta ja voivat antaa kipinän vaikkapa uuden harrastuksen aloittamiseen.

Tutustukaa tarkemmin ohjelmiimme ja valitkaa yhdessä luokallenne sopiva kokonaisuus. Suunnittelun apuna voi käyttää myös leirikouluille suunniteltuja esimerkkiohjelmiamme. Tervetuloa Oivankiin oppimaan!

VAIKUTA JA ANNA PALAUTETTA