Ympäristövastuu

Valokuva: Ruka-Kuusamon Matkailu Ry

Meille on tärkeää, että kannamme kortemme kekoon ympäristövastuun näkökulmasta. Huomioimme ympäristövastuun esimerkiksi ruoassamme ja aktiviteettiemme suunnittelussa.

Ympäristövastuu toteutuu meillä monella tavalla. Ruokamme on terveellistä ja puhdasta kotiruokaa, joka on tuotettu kestävästi. Valitsemme lähialueen tuotteen ja palvelun aina, kun se on mahdollista.

Kun meille tullaan lomailemaan, aktiviteettimme on suunniteltu niin, että ne eivät kuormita tai saastuta ympäristöä. Päinvastoin: aktiviteettimme toimivat sopusoinnussa ja harmoniassa ympäröivän luonnon kanssa ja meillä järjestettävät tapahtumat, leirit ja aktiviteetit kannustavat ihmisiä löytämään liikunnan ja tekemisen iloa tavoilla, jotka ovat ympäristövastuun näkökulmasta kestäviä.

Elämää Elijärvellä

Oivanki sijaitsee Elijärven rannalla, joka kärsi menneiden vuosikymmenien aikaisesta rehevöitymiskehityksestä. Rehevöityminen on aiheuttanut sinilevää ja järven hapettomuutta.

Elijärven tilaa on saatu parannettua ja kunnostettua huomattavasti useilla hankkeilla. Hankkeissa on parannettu Elijärven tilaa konkreettisilla toimilla.  

Elijärveen on asennettu ilmastus- ja hapetuslaitteisto, jonka ansiosta järven happipitoisuus säilyy talvellakin tasolla, joka ei aiheuta pohjaan sedimentoituneen fosforin liukenemista veteen. Lisäksi happipitoisuuden nousu mahdollistaa järven kalaston ylläpidon.

Elijärven kalastusoikeus on vuokrattu kalastuskunnalta ja järven kalakantaa hoidetaan mm. istutuksin, särkikalojen poistoilla sekä petokalakantojen vahvistamista kalastusrajoituksin.

Nykypäivänä Elijärven tilanne on parantunut, järvi on kalaisa ja mahdollistaa monipuolisen virkistyskäytön.