Erasmus+ Youth

Erasmus+ Youth on Euroopan unionin mahdollistama ohjelma, joka tukee nuorisovaihtoja, joiden puitteissa eri maiden nuorisoryhmät voivat tavata sekä työskennellä yhdessä lyhyitä aikoja. Ohjelman hanketuen avulla järjestämme toimintaa Oivangissa ja lähetämme osallistujia ulkomaille.

Ohjelman toimintamuotoja ovat nuorisovaihdot, vapaaehtoispalvelu, nuorisotyöntekijöiden koulutushankkeet, opintovierailut ja tutustuminen eri maiden nuorisotyöhön. Ohjaamme ja tuemme oman kansainvälisen hankkeen toteutuksessa.

Nuorisovaihdot järjestetään kouluympäristön ulkopuolella ja niihin kuuluu erilaisia aktiviteetteja työpajoista harjoituksiin ja ulkoiluun, joten Oivangin kaltainen nuorisokeskus on mitä oivallisin paikka Erasmus+ Youth -ohjelmien toteuttamiselle.

Euroopan unioni tukee nuorten matkustamista ja tietoisuuden lisäämistä yhteisistä eurooppalaisista arvoista sekä perusoikeuksista. Erasmus+ Youth -ohjelman jatkuvuutta vahvistaa Euroopan unionin nuorisostrategia, joka korostaa eurooppalaisten nuorten yhteydenpitoa toistensa kanssa. 

Oivangilla on laaja kansainvälinen verkosto ja kauttamme on turvallista lähteä hakemaan kansainvälisiä kokemuksia.