Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Vad är Oivanki?

Oivanki har startats 1982 och är ett av tio nationella ungdomscentran, som stöds och bevakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten lyder under Finlands ungdomslag- och stadgar. Vår basuppgift är att främja barnens- och ungdomens välfärd, genom att erbjuda en mångsidig, aktiv och trygg omgivning samt en positiv atmosfär för en upplevelserik samvaro och delaktighet.  Verksamheten består av olika läger och evenemang, lägerskolor, coachande ungdomsarbete, t.ex. Nuotta-träningsprogram och internationellt ungdomsarbete. Oivanki utför uppgifterna i naturen på dess villkor.  

Oivanki erbjuder tjänster speciellt för ungdomar, men naturligtvis är också övriga kundgrupper välkomna. Oivankis besökarantal växer årligen, t.ex. med möteskunder och enskilda resenärer. Enskilda och kunder från föreningar och olika organisationer stöder samtidigt det arbetet som görs för vår ungdom, för att medel från verksamheten styrs till godo för ungdomsverksamheten. 

Oivanki har varit läger- och lägerskolplats sedan 70-talet och specialiserat sig i natur-, upplevelse- och äventyrsprogram. Lägerskolorna utgör ännu den största kundgruppen vid Oivanki. Inom ungdomsarbetet är även de internationella ungdomsutbyten-, läger och Nuotta-träningsprogram viktiga delområden. Lägerskolprogrammens tyngdpunkt är på undervisning, utan att glömma skoj. På temaläger planeras programmet enligt gruppens hobbyn och för naturresenärer skräddarsys förströelse så att det passar till evenemanget, såsom t.ex. olika typer av teamuppgifter eller lekfulla tävlingar. Programmen passar ypperligen fast till uppfriskning efter en mötesdag. 

Ungdomscentren bildar ett nätverk av specialister i ungdomsarbete, vars uppgift är att utveckla ungdomsarbetets metoder, fungera som ett centrum för kunnande- och utvecklande samt främja ungdomens rörlighet i Finland och utrikes med hjälp av samarbetspartners. 

Oivanki har bolagiserats i början på  2015.  Som ett 100 procentigt stadsägt bolag betjänar Oivanki ungdoms- och andra kundgrupper som semester-, läger-, mötes-, beställnings- och festplats.  På området finns lägenhetsaktigt boende och restaurang, festsal, ny bastu- med mångsidiga utrymmen samt rum för aktiviteter. 

Välkommen till Oivanki  – närmare naturen!
Oivankis personal