Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Planering av lägerskola

Som bäst är lägerskolplaneringen hela klassens gemensamma projekt, som räcker t.o.m. ett par år. Planeringsarbetet bör därför påbörjas i tid, så att man kan dra maximal nytta av lägerskoltiden. Vid Oivanki utgår vi alltid från klassens önkemål och behov, som fungerar som grund för att ledarna kan skräddarsy ett lämpligt program och tidtabell för varje enskild klass. 

Minneslista för den som önskar boka lägerskola:

  • Gör bokningen genast när ni kommit överens om tidpunkten för lägerskolan, för att de populäraste tidpunkterna bokas fullt snabbt. 
  • När ni har bekräftat bokningen till angivet datum, meddela samtidigt deltagarnas helhetsantal, samt gruppens flick-, pojk-, män- och kvinnoantal. Detta på grumd av inkvarteringsplanering.
  • Välj önskade program och meddela om dem snarast möjligt till adress:  oivanki(at)kuusamo.fi.
  • Fyll i och returnera blanketten med hälsouppgifter senast tre veckor före lägerskolans början. 
  • Läs guideboken för lärarna innan ni anländer till Oivanki.