Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Naturen och lärande

Naturen utgör kärnan för hela Oivankis verksamhet. I Kuusamo kan man på en kort tid se och erfara mycket. På området finns sjöar, forsar, älvar och vattenfall. Älvarna rinner ut i kanjoner, höjdskillnaderna är stora. 

Ruka och Valtavaara sträcker sig till 500 meter över trädtopparna. När man är uppe på vilket fjäll som helst och tittar till vilken riktning som helst ser man skog och sjöar så långt ögonen kan se.  På Ruka området får man lätt två eller tre dagar att gå snabbt, vintertid t.o.m. mera. På Ruka finns det moderna näringsgrenar med tilläggstjänster. Kuusamon Tropiikki representerar nya tjänster. Turismen är Kuusamos främsta sysselsättare

Ojämn terräng och sjödalar har varit ypperliga växtunderlag för ett mångsidigt växtliv och urskogar. På många ställen finns kalksten. Skogen erbjuder boplats för ca 30 däggdjursarter. Med stor sannolighet kan du åtminstone stöta på renar. Över 100 fågelarter har observerats. Lavskrikan kan nyfiket komma och hälsa på en vandrare som äter sin vägkost. 

Oulanka med sina mäktiga vyer, forsar och växtliv har blivit mera känd under 1800-talet. Tankar om områdets skyddande vaknade för över 100 år sedan, men Oulanka blev nationalpark först 1956. Parken har utvidgats två gånger på 80-talet. Arealen är numera 270 km2. Tätt samarbete görs med Paanajärvi nationalpark på ryska sidan. 

Oulanka nationalpark besöks av 200 000 resenärer årligen och parken utvecklas ständigt så att naturskyddandet håller fast turismen utvecklas.  Syftet är att bevara den genuina naturen för kommande generationer att beundras.
Oivankis princip är att stöda denna utveckling. Alla lägerskolelever lär sig grunder och principer hur man rör sig ut i naturen. Naturen är en plats, där vi kan lära, tillbringa fritiden och ladda om. Naturen är inte till salu, men bör bevaras. 

I Kuusamo har man lärt sig att leva på naturens villkor. Ett bra exempel är idkande av renskötsel. De fritt springande renarna uppsamlas med jämna mellanrum till renskiljning inom stängslar. Traditionen och kunnande har utvecklats under århundraden. Om man bekantar sig med renskötselsnäringsidkande, ger det en bild hur människan kan leva i symbios med naturen. 

Vi vill väcka människorna att observera sina handlingars inverkan på miljön.  Oivankis princip är att uppfostra till att ta ansvar om miljön, så att den ursprungliga naturen sparas för kommande generationer att beundra och skapa förståelse hur unik och mångahanda naturen är.

Vårt syfte är att erbjuda positiva möten i naturen, väcka intresset för naturen och uppfostra till ansvar om miljön och medmänniskorna. 

Vi är medlem i landsomfattande natur- och miljöuppfostrans stödnätet LYKE.

KOM TILL OIVANKI SÅ KOMMER DU NÄRMARE NATUREN!