Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Mission och värden

Oivanki hjälper ungdomar och deras vuxna handledare att växa som människor - "närmare naturen - närmare sin egen natur". 

Våra viktiga värden är bl.a. att vi förstår betydelsen av verksamhetens pedagogiska andel. Rollen som uppfostrare syns i verksamheten t.ex. när vi planerar olika program utgående från pedagogiska synvinklar. Verksamheten och omgivningen är trygga för kunderna och personalen. Oivankis personal producerar programmen så, att kunderna kan erfara både psykisk- och fysisk trygghet.  Vi är medvetna och tar i beaktande bestämmelser som styr uppfostrings- och undervisningsverksamhet, också utvecklar vi ständigt vårt yrkeskunnande och har hög yrkesetik.  Vi tar hand om våra kunder, oss själva och omgivningen. Dessutom är vi närvarande på riktigt. Vi väcker människorna att observera sina handlingars inverkan på omgivningen. 

LEAVE NO TRACE!