Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Coachande ungdomsverksamhet

Ungdomscentra Oivankis verksamhet stöder ungdomarnas växt och utveckling. 
Det finns olika typer av ungdomsverksamhet för olika målgrupper, men i all verksamhet är syftet att stöda, hjälpa och styra de unga att hitta sin egen rätta väg.