Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Nuotta-träning

Nuotta-träningar är ämnade för 13-28 åriga unga som nåtts via Etsivä-ungdomsarbete och vars färdigheter i vardagen främjar hittande och bevarande av en studie- eller arbetsplats.  Träningens syfte är att förstärka ungdomarnas sociala färdigheter. Det är meningen att Nuotta-träningar skulle pågå kontinuerligt i centren enligt statens budgetering. 

Träningen får ett märkbart stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. 

Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är ungdomscentrens starka kunnande i det praktiska och funktionsbetonande ungdomsarbetet samt höga pedagogiska kunnande. Enskilda centren utnyttjar i träningarna sina egna specialkunnanden och verksamhetsomgivning.  Träningen baserar på frivillighet, funktionalitet, delaktighet och gemenskaplighet.  Träningarna genomförs som en dags- eller intensivträning och de skräddarsys utgående från den ungas- eller gruppens behov. 

Varje ungdomscentra skapar sitt eget nätverk med myndigheterna för att utveckla träningarna och förenar dem med en tjänstehelhet som speciellt är riktad till ungdomar.

Nuotta-träningarna klassificeras som förebyggande ungdomsarbete och de förknippas i första hand med Etsivä-ungdomsarbetet och workshop-verksamheten.