Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki avanto

Oivankis Nuotta-träning

 Som röd tråd för Oivankis Nuotta-träningar är äventyrsuppfostran. En stark grupparbetsmetod som för det mesta sker ut i naturen, förstärker den ungas självkänsla, grupparbetsfärdigheter, ansvarstagande och att ta hand om sig själv och andra. Äventyrsaktivitetens reflektering, inlärning och att hitta sina egna starka sidor och gränser  och att tryggt överträda trösklar, kan fungera som metafora i vardagen, så att den unga kan konstatera: jag kan, förmår och vågar.     

Nuotta-träningen genomförs inom en längre- eller kortvarigare period.  Den långvariga perioden är en process på ett år, som innnehåller flera Nuotta-perioder vid Oivanki. 

Gruppen förbinder sig att ta emot en utmaning i syftet att lära färdigheter och kunskaper. Alla Nuotta-träningar vid Oivanki kan skräddarsys utgående från gruppens behov. Gruppens ledare bör följa med till Oivanki.

Tilläggsuppgifter och ansökningar till Oivankis Nuotta-träningar: nuotta(at)kuusamo.fi,
tfn 040 860 8049